Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin). Gramy w zielone

W listopadzie 2021 zakończyły się prace prowadzone przez Sołectwo Konin, związane z realizacją projektu, który był laureatem XI edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.
W ramach projektu „Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin). Gramy w zielone” wykonano rekultywację boiska piłkarskiego w Koninie poprzez: odnowienie murawy, wymianę bramek, montaż piłkochwytów, montaż ławek. Dodatkowo zakupiono traktor ogrodowy (kosiarkę) z zestawem mulczanowania, w celu utrzymania terenów zielonych w należytym stanie technicznym. W ramach projektu zakupiono też materiały dodatkowe i eksploatacyjne niezbędne do realizacji projektu
Całkowity finansowy koszt projektu opiewał na kwotę 50 026,18zł . Projekt współfinansowany został przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w wysokości 35 000,00 zł, kwota 10 026,18 zł pochodziła z budżetu Gminy Lwówek, a kwota 5 000,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Konin. Ponadto wartość pracy własnej mieszkańców wsi, którzy w dużej mierze wykonywali prace przy projekcie samodzielnie oszacowana została na kwotę 13 380,00 zł.