Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin). Pamięć zaklęta w kamieniach

W październiku 2017 zakończyły się prace prowadzone przez sołectwo Konin związane z realizacją projektu, który był laureatem VII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

W ramach projektu „Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin). Pamięć zaklęta w kamieniach” wykonano zagospodarowanie terenu przy krzyżu w centrum wsi, utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej, ale także uzupełniono przestrzeń przy skwerze Powstańców Wielkopolskich. Na skwerze, oprócz pamiątkowych kamieni z wygrawerowanymi datami upamiętniającymi ważne wydarzenia w historii Wielkopolski, zaktualizowano tablicę z Powstańcami Wielkopolskimi z Konina, a także stanął maszt flagowy. W ramach projektu oznakowano również szlaki rowerowe wokół Jeziora Konińskiego, utworzono stronę internetową sołectwa Konin www.konin.lwowek.com.pl oraz zakupiono projektor multimedialny na potrzeby świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt projektu opiewał na kwotę 55 177,27 zł. Projekt współfinansowany został przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w wysokości 21 500,00 zł, kwota 11 252,27 zł pochodziła z budżetu Gminy Lwówek, a kwota 3 000,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Konin. Ponadto wartość pracy własnej mieszkańców wsi, którzy w dużej mierze wykonywali prace przy projekcie samodzielnie, oszacowana została na kwotę 19 425,00 zł.