Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Posadowo). Ogrodzone ciasne, ale własne

W listopadzie 2020 r. zakończyły się prace prowadzone przez Sołectwo Posadowo i Ochotniczą Straż Pożarną w Posadowie, związane z realizacją projektu, który był laureatem X edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

W ramach projektu „Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Posadowo). Ogrodzone ciasne, ale własne” wykonano zagospodarowanie terenu przy OSP w Posadowie poprzez wydobycie dawnych zbiorników na wodę, montaż altany ogrodowej, modernizację oświetlenia placu, zakup i montaż ogrodzenia placu, przeniesienie siłowni zewnętrznej, wykonanie trawników i kwietników.

Całkowity finansowy koszt projektu opiewał na kwotę 81 688,20 zł. Projekt współfinansowany został przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w wysokości 23 000 zł, kwota 20 223,53 zł pochodziła z budżetu Gminy Lwówek, a kwota 18 314,67 zł ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Posadowo. Ponadto wartość pracy własnej mieszkańców wsi, którzy w dużej mierze wykonywali prace przy projekcie samodzielnie, oszacowana została na kwotę 20 150,00 zł.