Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Władysławowo). Najpierw o naturę dbamy, później na polanie gramy

W październiku 2016 zakończyły się prace prowadzone przez sołectwo Władysławowo związane z realizacją projektu, który był laureatem VI edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

W ramach projektu sołectwa Władysławowo „Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Władysławowo). Najpierw o naturę dbamy, później na polanie gramy” wykonano kolejny etap zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej we Władysławowie. W ramach projektu wykonano m.in. utwardzony plac przed świetlicą wiejską i połączono go z placem zabaw i boiskiem. Został również utwardzony tłuczniem dojazd do boiska. Na polanie za placem zabaw wykonano niwelację terenu pod boisko trawiaste oraz zamontowano bramki aluminiowe. Zakupiono elementy małej architektury – ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki dla rowerów. Zamontowano również tablice edukacyjne, w tym główną tablicę z planem miejscowości Władysławowo, obrazującej rozmieszczenie poszczególnych posesji. Na uwagę zasługuję również duże zaangażowanie mieszkańców w realizację projektu począwszy od prac niwelacyjnych, po prace związane z wykonaniem utwardzenia do boiska, wykonaniem drenażu pod boiskiem, sianiem trawy, montażem małej architektury. Całkowity koszt projektu opiewał na kwotę 40 872,40 zł, z czego dofinansowanie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” wyniosło 18 000,00 zł.