Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Zębowo). Zachować tradycję, dogonić cywilizację

W październiku 2017 zakończyły się prace prowadzone przez sołectwo Konin związane z realizacją projektu, który był laureatem VII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

W ramach projektu Sołectwa Konin „Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Zębowo). Zachować tradycję, dogonić cywilizację” przeprowadzono rozbiórkę istniejącego budynku szatniowego na bisku sportowym w Zębowie, a w jego miejsce postawiono 2 budynki szatniowo-socjalne w technologii kontenerowej. Większość prac przygotowawczych, rozbiórkę starego budynku, wykonanie płyty fundamentowej, doprowadzenie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, wykonanie wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej, wykonanie prac brukarskich zostało wykonane przez mieszkańców wsi Zębowo oraz członków i sympatyków klubu sportowego GROM Zębowo. Zakres wniosku o dofinansowanie projektu ze względu na możliwości finansowe konkursu obejmował jedynie wykonanie 1 z 2 segmentów szatniowych, jednakże dzięki zwiększeniu środków przez Gminę Lwówek oraz przeznaczeniu dodatkowych środków z Funduszu Sołeckiego udało się postawić oba segmenty.

Całkowity koszt inwestycji opiewał na kwotę ok. 126 600,00 zł (w tym zakres projektu zgłoszonego do konkursu opiewał na kwotę 78 623,06 zł). Projekt współfinansowany został przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w wysokości 30 000,00 zł, ok. 65 000,00 zł pochodziło z budżetu Gminy Lwówek, a kwota 15 000,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zębowo. Ponadto wartość pracy własnej mieszkańców wsi, którzy w dużej mierze wykonywali prace przy projekcie samodzielnie, oszacowana została na kwotę 16 600,00 zł. W realizację projektu dodatkowo zainwestował swe środki GROM Zębowo, przeznaczając je m.in. na doposażenie zaplecza socjalno-szatniowego ora zakup części materiałów instalacyjnych.