Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Zgierzynka). Wysokie loty

W październiku 2019 zakończyły się prace prowadzone przez Sołectwo Zgierzynka związane z realizacją projektu, który był laureatem IX edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

W ramach projektu Sołectwa Zgierzynka „Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Zgierzynka). Wysokie loty” wykonano termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Zgierzynce wraz z ociepleniem styropianem oraz położono elewację. Przed świetlicą wiejską zostały zamontowane elementy małej architektury w postaci rzeźb żurawi, nawiązujących do zasobów przyrodniczych wyróżniających Zgierzynkę. Przy wieży widokowej w Zgierzynce zamontowano element humorystyczny – „kamienną stację pogodową”, dzięki której z niezwykłą precyzją można potwierdzić lokalne warunki pogodowe. Dodatkowym elementem projektu było nagranie filmu w technologii VR 360°, który dzięki specjalnym okularom umożliwia wirtualne przedostanie się do środka Zgierzynieckiego Uroczyska, do którego obowiązuje zakaz wstępu. Został również wydany folder promujący zasoby wsi Zgierzynka, natomiast Sołectwo Zgierzynka dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Lwówek zorganizowało konkurs plastyczny pn. „Odnowa wsi szansą dla aktywnych uczniów”. Całkowity koszt projektu opiewał na kwotę 70 003,70 zł. Projekt współfinansowany został przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w wysokości 30 000,00 zł, kwota 19 378,70 zł pochodziła z budżetu Gminy Lwówek, a kwota 10 000,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zgierzynka. Ponadto wartość pracy własnej mieszkańców wsi przy projekcie oszacowana została na kwotę 10 625,00 zł.