Poprawa bazy rekreacyjno-sportowej gminy Lwówek poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego we wsi Brody

Ku końcowi zbliżają się prace związane z budową boiska wielofunkcyjnego w Brodach w ramach projektu Gminy Lwówek „Poprawa bazy rekreacyjno-sportowej Gminy Lwówek poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego we wsi Brody” dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pozyskanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania KOLD.

Prace wykonywane są przez firmę Budownictwo Ogólne i Przemysłowe Ryszard Król z Obornik Śląskich. Całkowita wartość operacji opiewa na kwotę około 240 tys. zł, a dofinansowanie z PROW wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych. Zakończenie prac wraz z procedurą odbiorową powinno nastąpić do końca lipca. A jeszcze do końca wakacji nowopowstały obiekt powinien zostać uzupełniony również o plac zabaw dla dzieci.