Poprawa bazy rekreacyjno-turystycznej Gminy Lwówek poprzez budowę ścieżki rowerowej PakosławBrody

W samo południe 14 maja w Pakosławiu otwarty został kolejny odcinek ścieżki pieszo-rowerowej biegnącej z Pakosławia w kierunku Brodów do Mogielnicy o długości ok. 3 km. Przecięcia wstęgi dokonali burmistrz Lwówka Piotr Długosz, dyrektor KOLD Ireneusz Witkowski oraz sołtys Pakosławia Andrzej Basiński, natomiast poświęcenia dokonał proboszcz parafii Brody ks. Sławomir Grośty. Symbolicznie odcinek ścieżki pokonały dzieci i ich rodzice rowerami, rolkami, biegiem oraz z kijkami.

Tegorocznie kończony odcinek (rozpoczęty w ubiegłym roku) ścieżki rowerowej stanowi przedłużenie cieszącej się olbrzymim zainteresowaniem ścieżki rowerowej na trasie Lwówek – Pakosław. Dzięki obu tym inwestycjom udostępniono rowerzystom, rolkarzom, biegaczom, uprawiającym nordic walking oraz pieszym w sumie już ponad sześciokilometrowy odcinek ścieżki rowerowej biegnący po trasie byłej kolejki wąskotorowej. Mamy również nadzieję, że w najbliższej przyszłości uda się porozumieć z właścicielami gruntów, dzięki czemu dokończony będzie brakujący niespełna kilometrowy odcinek od Mogielnicy do Brodów. Całkowity koszt inwestycji realizowanej w tym roku przez firmę DROGOPAL Zakład Robót Drogowych z Opalenicy opiewa na kwotę ok. 500 tys. zł. Inwestycja „Poprawa bazy rekreacyjno-turystycznej Gminy Lwówek poprzez budowę ścieżki rowerowej Pakosław – Brody” współfinansowana jest ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dofinansowanie uzyskano za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania KOLD. Kwota przyznanego dofinansowania z PROW to ok. 210 tys. zł.