Program usuwania folii rolniczych 2023 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym, Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek planuje wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie na przedsięwzięcie w zakresie transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Zainteresowani rolnicy z terenu gm. Lwówek, którzy w 2023 roku planują oddać folię rolniczą i inne ww. odpady, proszeni są o składanie wniosków na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” – w terminie do 24 lutego 2023 r.

Rolnicy, którzy skorzystają z programu i oddadzą folię rolniczą i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej, staną się beneficjentami pomocy publicznej, a gmina – podmiotem udzielającym tej pomocy. Gmina zatem, na jak najwcześniejszym etapie, powinna upewnić się, że korzyść w postaci sfinansowania odebrania i zagospodarowania odpadów trafi do rolnika uprawnionego do otrzymania pomocy de minimis. Tym samym rolnik obowiązkowo wraz z wnioskiem o udział w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis w rolnictwie w ciągu ostatnich trzech lat, tj. za rok obecny oraz 2022 i 2021.

UWAGA!

Ww. odpady wzorem ubiegłego roku będą musiały być odpowiednio spakowane, oczyszczone oraz przywiezione we własnym zakresie do miejsca wskazanego przez gminę.

W ramach zbiórki nie będą odbierane opakowania po opryskach, olejach i inne odpady poza wyżej wymienionymi.

Jednocześnie informujemy, iż realizacja zadania jest uzależniona od otrzymania przez Gminę Lwówek dotacji z NFOŚiGW w Warszawie oraz od ilości złożonych wniosków. W przypadku nieotrzymania dofinansowania zadanie nie zostanie zrealizowane.

Wzór wniosku wraz z oświadczeniem o pomocy de minimis dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek oraz w pok. nr 18, a także na stronie urzędu.