Uchwała nr LV/285/2022 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 października 2022 r. w sprawie: Programu współpracy Gminy Lwówek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2023 rok: