Na przełomie lipca i sierpnia zakończono przebudowę kolejnego odcinka drogi w Pakosławiu w kierunku Chraplewa. Wykonawcą inwestycji była firma Całus Sp. z o.o. Sp. k. z Borui Nowej za cenę 649 763,98 zł brutto, z czego 100 000,00 zł stanowiły środki z Samorządu Województwa Wielkopolskiego z programu dofinansowania budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zakres zadania obejmował przebudowę drogi na odcinku o długości 999 m i szerokości 4,0 m, w tym: przygotowanie istniejącego podłoża z destruktu asfaltowego, wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości 10 cm, wykonanie dwóch warstw bitumicznych 2×4 cm, wykonanie poboczy i mijanek oraz wykonanie zjazdów na posesje z kruszywa betonowego.