Przebudowa ul. Południowej wraz z włączeniem do ul. Kamionki

Umowę na przebudowę ul. Południowej wraz z włączeniem do ul. Kamionki podpisano 12 kwietnia z wykonawcą firmą CAŁUS sp. z o.o. sp.k. z Borui Nowej. Później na podstawie aneksu do umowy zwiększono zakres zadania w obszarze ul. Kamionki. Całkowity zakres zadania objął więc: przebudowę konstrukcji nawierzchni ulic poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 630 m (w tym ul. Południowa – ok. 470 m, ul. Kamionki – ok. 160 m), i szerokości jezdni w ul. Południowej – 6,40 m oraz w ul. Kamionki – 5,5-6,0 m, przebudowę zjazdów i skrzyżowań; budowę chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej po obu stronach ul. Południowej i ul. Kamionki; roboty ziemne – korytowania, wykopy i nasypy; wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z rur tworzywowych; budowę kanału technologicznego. W ramach inwestycji wymieniono również stale oprawy oświetleniowe na nowe w technologii LED. Zostało wprowadzone nowe oznakowanie poziome i pionowe. Inwestycja niemal w całości została sfinansowana ze środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – wkład własny gminy wyniósł jedynie 2%, pozostałe 2 233 727,91 zł pokryło dofinansowanie. Odbioru dokonano w piątek 3 listopada.