Od 03.04.2023 r. do 28.04.2023 r.  przyjmujemy zgłoszenia dzieci do Żłobka w Lwówku na rok szkolny 2023/2024.
Wnioski o przyjęcie dziecka można pobrać w holu placówki lub w załączniku poniżej.
Wypełnione wnioski można oddać w budynku przedszkola lub żłobka, włożyć do skrzynki pocztowej umieszczonej przy wejściu od ul. Zbigniewa Świtalskiego lub wysłać na adres e-mail: zlobekwlwowku@wp.pl. Telefon kontaktowy: 61 44 14 996, 780 020 846.
Dyrektor Żłobka w Lwówku
Irena Nowak