W poniedziałek 22 maja pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Lwówek przekazali wszystkim szkołom na terenie gminy oznakowane kosze ułatwiające segregowanie odpadów oraz materiały edukacyjne.

Akcja została przeprowadzona w ramach projektu „Rekultywacja techniczna i biologiczna odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Konin, gm. Lwówek”. Jako kolejne działanie projektowe jeszcze w tym roku szkolnym rozpoczną się tematyczne prelekcje zarówno w placówkach oświatowych, jak i na terenie ścieżki edukacyjnej w miejscu dawnego, zrekultywowanego wysypiska w Koninie, które prowadzić będą pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Lwówek przy współpracy z pracownikami Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lwówku.