Przez cały tydzień od 31 lipca do 4 sierpnia na ogródkach działkowych w Lwówku odbywały się spotkania organizowane przez lwóweckie koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Zgromadzone seniorki odwiedzili: kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Alicja Zając, która opowiedziała o przysługującym starszym osobom świadczeniach; burmistrz Piotr Długosz, z którym panie dyskutowały o bieżących potrzebach szczególnie starszej części społeczności, o trwających inwestycjach czy o zabytkach na terenie miasta i gminy; prowadzący Ośrodek Wiedzy o Regionie Szymon Konieczny, który wygłosił prelekcję na temat historii lwóweckich Żydów; oraz pielęgniarka, która przybliżyła paniom kwestię zdrowia i regularnych badań. Ostatniego dnia członkinie koła PZERiI spotkały się we własnym gronie – korzystając ze słonecznej pogody, zapozowały do grupowego zdjęcia, a następnie spacerowały alejkami i podziwiały bogactwo rosnących warzyw, kwiatów i krzewów. Koło PZERiI na zorganizowanie spotkań otrzymało dofinansowanie z PFRON.