W ramach realizacji przedsięwzięcia „Doposażenie OSP Brody w wyposażenie osobiste ochronne strażaka do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii” zakupiono dla jednostki 7 ubrań specjalnych zgodnych z OPZ KG.

Zadanie dofinansowano dzięki Ministerstwu Klimatu i Środowiska, Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wysokość dofinansowania wynosiła 20 000,00 zł, a całość inwestycji 24 999,94 zł, gdzie 4999,94 zł to wsparcie od Gminy Lwówek.

Druhowie OSP Brody dziękują posłowi na Sejm RP Marcinowi Porzuckowi za pomoc w pozyskaniu dofinansowania oraz Radzie Miejskiej w Lwówku wraz z burmistrzem Piotrem Długoszem za przekazanie brakującej kwoty do wykonania 100% projektu.