Ubrania specjalne dla OSP Zębowo

Ochotnicza Straż Pożarna w Zębowie otrzymała darowiznę pieniężną w kwocie 19 800,00 zł od GAZ- SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mszczonowskiej 4 (02-337 Warszawa) z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych ognioodpornych dla zębowskich strażaków.

Całkowity koszt zadania wyniósł 22 800,00 zł, na co złożyły się: darowizna GAZ-SYSTEM S.A. – 19 800,00 zł, Gmina Lwówek – 2500,00 zł, środki własne OSP Zębowo – 500,00 zł.

Dzięki funduszom jednostka OSP Zębowo zakupiła 6 kompletów ubrań specjalnych, 6 kominiarek oraz 6 par rękawic Proline III GOLD. Zakup nowych ognioodpornych ubrań wpłynie na poprawę jakości wyposażenia OSP Zębowo i jednocześnie poprawi bezpieczeństwo samych strażaków ochotników podczas akcji ratunkowych.