22 lutego br. Krajowa Rada Izb Rolniczych, zgodnie z posiadanymi kompetencjami, przyjęła uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych oraz uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Termin wyborów został wyznaczony na niedzielę 24 września 2023 r. Lokale wyborcze będą czynne od 8:00 do 18:00.

Wybory delegatów gminnych do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Nowym Tomyślu: Gmina Lwówek

Okręg wyborczy nr 109  dwumandatowy

Lokal wyborczy: Lwówek, ul. Ratuszowa 9 – pokój nr 16, 64-310 Lwówek

Kandydaci:

  1. Bąbelek Mieczysław
  2. Schmidt Mirosław
  3. Skubiszyński Szymon

Terminarz wykonania poszczególnych czynności:

Termin wykonania czynności Rodzaj czynności
najpóźniej w dniu 28.06.2023 r. (śr) podanie przez izbę rolniczą, do wiadomości jej członków, treści uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych
najpóźniej do dnia 28.07.2023 r.(pt) wybór przez walne zgromadzenie izby rolniczej komisji wojewódzkiej przeprowadzającej wybory do rad powiatowych tej izby
do dnia

28.07.2023 r.(pt)

sporządzenie przez zarząd izby rolniczej wykazu okręgów wyborczych i przekazanie go komisji wojewódzkiej
najpóźniej w dniu 11.08.2023 r.(pt) powołanie przez komisję wojewódzką komisji okręgowych przeprowadzających wybory do rad powiatowych izby rolniczej
najpóźniej w dniu 11.08.2023 r.(pt) przekazanie przez komisję wojewódzką wykazu okręgów wyborczych komisjom okręgowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej
najpóźniej do dnia 14.08.2023 r. (pn) podział okręgu wyborczego na obwody głosowania przez komisje okręgowe
najpóźniej do dnia 14.08.2023 r. (pn) – powołanie przez komisje okręgowe komisji obwodowych przeprowadzających w obwodzie głosowania w wyborach do rad powiatowych  izby rolniczej,

– przekazanie przez komisje okręgowe wykazu obwodów głosowania w okręgu komisjom obwodowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej

w dniu 25.08.2023 (pt) udostępnienie do wglądu spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej
najpóźniej w dniu 04.09.2023 (pn) zgłaszanie i rejestrowanie kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych, dostarczenie komisji okręgowej lub komisji obwodowej spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej
05.09.2023 (wt) zamieszczenie obwieszczenia wzywającego członków izby rolniczej do zgłoszenia kandydatów w dodatkowym naborze
najpóźniej  w dniu 08.09.2023 (pt) zgłaszanie kandydatów w dodatkowym naborze
najpóźniej w dniu 14.09.2023 r. (czw) podanie do wiadomości członków izby rolniczej listy kandydatów na członków rad powiatowych w poszczególnych okręgach wyborczych
najpóźniej w dniu

23.09.2023 (sb)

przekazanie przez komisje okręgowe kart do głosowania komisjom obwodowym
godz. 8.00-18.00

24.09.2023 (ndz)

Głosowanie
najpóźniej w dniu 15.10.2023 (ndz) zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszych posiedzeń rad powiatowych tej izby
najpóźniej w dniu 05.11.2023 r.(ndz) zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszego posiedzenia nowo wybranego walnego zgromadzenia