W załączniku prezentujemy wyniki rozpatrzenia wniosków o przyznanie dotacji dla klubów sportowych działających na terenie gminy Lwówek na rok 2023