Dzięki grantowi przyznanemu przez Polskie Sieci Energetyczne S.A. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku zrealizował projekt mający na celu wzrost poczucia bezpieczeństwa i samodzielności osób starszych, chorych i niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Lwówek.

W ramach projektu zakupiono sprzęt rehabilitacyjny (balkoniki, podpórki, wózki inwalidzkie) z zamiarem bezpłatnego wypożyczania mieszkańcom gminy. Zorganizowane zostały też spotkania ze specjalistami: rehabilitantem i fizykoterapeutą oraz lekarzem specjalistą.

Zrealizowane działania pozwoliły na zwiększenie świadomości na temat profilaktyki zdrowotnej adekwatnej do wieku, zwiększenie poczucia pewności siebie i bezpieczeństwa przez mieszkańców gminy Lwówek w otaczającym ich środowisku.

Program był odpowiedzią na postępujący w ostatnich latach proces starzenia się mieszkańców miasta i gminy Lwówek oraz obserwowane tendencje wzrostowe liczby osób z problemem długotrwałej lub ciężkiej choroby.

Program #wzmocnijswojeotoczenie to ogólnopolski program grantowy, którego celem jest wsparcie oddolnych inicjatyw związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego, bezpieczeństwem, edukacją i ochroną środowiska Więcej informacji o programie na stronie https://www.wzmocnijotoczenie.pl. Organizatorem programu są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., https://www.energetycznykompas.pl.