Zasady dystrybucji tabletek jodku potasu w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na terenie gminy Lwówek

Przygotowanie tabletek z jodkiem potasu to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości.

Wydanie preparatu w gminnych punktach dystrybucji nastąpi po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu.

UWAGA! Profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest zabronione z uwagi na możliwość wystąpienia poważnych powikłań zdrowotnych.

Wykaz punktów wydawania tabletek jodku potasu na terenie gminy Lwówek

Nr i nazwa punktu dystrybucji Adres punktu Mieszkańcy miejscowości
1. DOZ Apteka Dbam o Zdrowie, Apteka im. Powstańców Wielkopolskich ul. Rynek 29, 64-310 Lwówek Lwówek
2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia “MEDYK” w Lwówku ul. Pniewska 53, 64-310 Lwówek Lwówek
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Lwówku ul. Parkowa 3, 64-310 Lwówek Grońsko, Józefowo, Krzywy Las, Mokre Ogrody
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Bródkach Bródki, 64-310 Lwówek Bródki
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Brodach Brody 115, 64-310 Lwówek Brody, Marszewo
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Chmielinku Chmielinko 138, 64-310 Lwówek Chmielinko, Lipka Wielka, Władysławowo
7. Ochotnicza Straż Pożarna w Koninie Konin 3C, 64-310 Lwówek Konin, Pawłówek
8. Ochotnicza Straż Pożarna w Liniach Linie 24A, 64-310 Lwówek Linie, Wymyślanka
9. Ochotnicza Straż Pożarna w Pakosławiu Pakosław 152A, 64-310 Lwówek Pakosław, Zygmuntowo
10. Ochotnicza Straż Pożarna w Posadowie Posadowo 11A, 64-310 Lwówek Posadowo, Posadówek
11. Ochotnicza Straż Pożarna w Zębowie Zębowo pl. Św. Jana 1, 64-310 Lwówek Grudzianka, Komorowice, Komorowo, Tarnowiec, Zębowo
12. Ochotnicza Straż Pożarna w Zgierzynce Zgierzynka 48B, 64-310 Lwówek

Zgierzynka

Powyższe punkty zostaną uruchomione niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu o konieczności rozpoczęcia dystrybuowania tabletek wśród ludności gminy Lwówek niezależnie od pory dnia czy nocy. Komunikaty o rozpoczęciu dystrybucji zostaną przekazane mieszkańcom w formie alertu poprzez SMS (RCB), w mediach ogólnopolskich, na oficjalnej stronie internetowej gminy, w mediach społecznościowych gminy, poprzez sołtysów i strażaków OSP.

Zasady dystrybucji preparatów jodowych w punktach wydawania na terenie Gminy Lwówek:

 1. Do punktu wydawania preparatów należy zgłosić się z aktualnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
 2. Wydawanie preparatów jodowych następuje wyłącznie osobom dorosłym do 60 roku życia.
 3. Wydawanie preparatów jest jednorazowe.
 4. Jedna osoba może otrzymać dowolną ilość tabletek dla członków rodziny (w przypadku wątpliwości informacja podlega weryfikacji).
 5. Nie ma możliwości przyjęcia preparatów jodowych na obszarze obiektów wydawania. Zażycie preparatu jodowego należy podjąć poza obiektem wydawania.
 6. Wydawanie preparatów jodowych będzie następowało zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do punktu.

Dawkowanie tabletek jodowych w poszczególnych grupach:

 • Noworodki do 1 miesiąca życia, 16 mg – ¼ tabletki (osoba pobierająca otrzymuje całą tabletkę).
 • Dzieci w wieku od 1 miesiąca do 3 lat, 32 mg – ½ tabletki (osoba pobierająca otrzymuje całą tabletkę).
 • Dzieci w wieku od 3 do 12 lat, 65 mg – 1 tabletka.
 • Dorośli do 60. roku życia i dzieci w wieku powyżej 12 lat, 130 mg – 2 tabletki.
 • Kobiety w ciąży i karmiące piersią, 130 mg – 2 tabletki.

Wskazania do stosowania:

Jodek potasu jest wskazany do stosowania w przypadku katastrofy nuklearnej, podczas której nastąpiło uwolnienie radioaktywnych izotopów jodu, w celu zapobiegania wychwytowi radioaktywnego jodu przez tarczycę po spożyciu lub inhalacji substancji radioaktywnej. Tabletki z jodkiem potasu mogą być przyjęte tylko i wyłącznie po wyraźnym wezwaniu przez odpowiednie władze. Zalecane jest jak najszybsze przyjęcie tabletki. Dawka leku przyjmowana jest jednorazowo.

Przeciwwskazania:

 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
 • opryszczkowate zapalenie skóry Duhringa,
 • nadczynność tarczycy,
 • zapalenie naczyń z hipokomplementemią.