W załączniku zamieszczamy Zarządzenie nr 9/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lwówek, na rok szkolny 2023/2024.

Dodatkowo zamieszczamy również linki do uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

  1. określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli działających na terenie gminy Lwówek,
  2. określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lwówek.