Ogłoszenie – zebranie wiejskie w Grońsku

Na podstawie § 9 ust. pkt 1 Statutu Sołectwa Grońsko, Sołtys wsi wraz z Radą Sołecką zwołuje na dzień 10 lipca 2023 roku o godzinie 19.00 w sali wiejskiej w Grońsku zebranie wiejskie, którego celem będzie zmiana zadania i przerzut środków w Funduszu Sołeckim na rok 2023 oraz sprawy bieżące.

Elżbieta Kaczmarek
Sołtys wsi Grońsko