W załączeniu publikujemy zarządzenie burmistrza nr 47/2023 w sprawie ustalenia standardów zimowego utrzymania dróg. Do zarządzenia dołączona jest mapa dróg gminnych.