Komorowice

mieszkańcy zameldowani (stan na 05.06.2023): 65

sołtys: Anna Pindara-Koralewska

miejsce spotkań: sala wiejska, Komorowice 28b

www: https://www.facebook.com/komorowicegrudziankasolectwo

zabytki, pomniki, osobliwości:

projekty z dofinansowaniem: