Przebudowa drogi gminnej nr 383569P KomorowiceZębowo

W ramach inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 383569P KomorowiceZębowo” ok. 2,1 km asfaltu wykonano w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie przewidywało przebudowę gruntowej (częściowo z kruszywa) drogi gminnej nr 383569P poprzez wykonanie m.in.: dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych, robót ziemnych na odcinku ok. 2,1 km, jezdni o szerokości min 4,0 m, przebudowy skrzyżowań z drogą powiatową nr 1731P oraz ul. Słoneczną w Zębowie, 10 mijanek, obustronnych poboczy, oznakowania, kanału technologicznego, zjazdów indywidualnych, a także przeprowadzenie prac porządkowych. Ten odcinek łączy sieć dróg gminnych z drogą powiatową oraz znajduje się na trasie autobusowej, którą dzieci z gminy Lwówek dowożone są ZSPiP Zębowo. Jest kontynuacją wykonanego w 2018 r. w ramach środków gminy i środków PROW 2014-2020 I etapu przebudowy drogi 383569P w Komorowicach. Tym sposobem została dokończona asfaltowa pętla drogowa na trasie Zębowo – Komorowo – Komorowice – Zębowo. Inwestycja została dofinansowana w 95% w ramach Programu Inwestycji Strategicznych z funduszu Polski Ład. Wartość inwestycji: 3 249 197,52 zł. Tak jak w przypadku drogi na Wymyślankę, prace wykonała firma CAŁUS Sp. z o.o., Sp. k. z Borui Nowej, projekt przygotowała firma STREETWISE z Dobrzynia, a nadzór inwestorski sprawował inspektor Tomasz Rykowski. Odbioru dokonano w piątek 3 listopada.