Wymyślanka

mieszkańcy zameldowani (stan na 05.06.2023): 68

sołtys: Marian Mizgajski

miejsce spotkań: sala wiejska, Wymyślanka 16

zabytki, pomniki, osobliwości:

projekty z dofinansowaniem: