Przebudowa drogi gminnej nr 383566P, łączącej wieś Wymyślanka z drogą powiatową 1750P

3 kilometry asfaltu wykonano w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 383566P, łączącej wieś Wymyślanka z drogą powiatową 1750P”. Zadanie przewidywało przebudowę gruntowej (częściowo z kruszywa) drogi gminnej nr 383566P na drogę o nawierzchni asfaltowej, a dokładniej wykonanie m.in.: dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych, robót ziemnych na odcinku ok. 3,0 km, jezdni o szerokości min 4,0 m, przebudowy skrzyżowań z drogą powiatową nr 1750P, 10 mijanek, obustronnych poboczy, oznakowania poziomego i pionowego, kanału technologicznego, zjazdów indywidualnych, a także przeprowadzenie prac porządkowych. Odcinek nie tylko łączy sieć dróg gminnych z drogą powiatową między Lwówkiem a Liniem, ale również stanowi bezpośredni dojazd do świetlicy wiejskiej w Wymyślance oraz znajduje się na trasie autobusowej, którą dzieci z gminy Lwówek dowożone są do szkoły podstawowej i przedszkola w Zębowie. Przebudowany odcinek stanowi kontynuację wykonanego w 2018 r. w ramach środków gminy i środków PROW 2014-2020 I etapu przebudowy drogi 383566P Komorowo – Wymyślanka. Dzięki realizacji inwestycji została dokończona pętla drogowa o nawierzchni asfaltowej na trasie Lwówek – Komorowo – Wymyślanka – Konin – Lwówek, która stanowi również atrakcyjną trasę rowerową położoną pośród pól i lasów. Inwestycja została dofinansowana w 95% w ramach Programu Inwestycji Strategicznych z funduszu Polski Ład. Wartość inwestycji: 4 327 193,38 zł. Prace wykonała firma CAŁUS Sp. z o.o., Sp. k. z Borui Nowej, projekt przygotowała firma STREETWISE z Dobrzynia, nadzór inwestorski sprawował inspektor Tomasz Rykowski. Odbioru dokonano w piątek 3 listopada.