Uwaga, Wyborcy!

Mieszkańcy sołectw: Chmielinko, Lipka Wielka, Władysławowo

Informujemy, że od najbliższych wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., utworzony został nowy obwód głosowania – Obwód głosowania nr 7, obejmujący swym zasięgiem sołectwa: Chmielinko, Lipka Wielka i Władysławowo.

Lokal ObKW nr 7 w Chmielinku zostanie zlokalizowany w budynku Szkoły Podstawowej w Chmielinku, znajdującej się pod adresem Chmielinko 55. Jest to lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (wejście dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – od boiska szkolnego).

Wyborcy zamieszkujący sołectwa: Władysławowo, Chmielinko i Lipka Wielka, w celu oddania głosów udają się, nie jak dotychczas do lokalu ObKW nr 3 w Lwówku, ale do lokalu ObKW nr 7 w Chmielinku (Szkoła Podstawowa w Chmielinku – Chmielinko 55).

Mieszkańcy sołectwa Pakosław

Informujemy, że od najbliższych wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., utworzony został nowy obwód głosowania – Obwód głosowania nr 8, obejmujący swym zasięgiem sołectwo Pakosław.

Lokal ObKW nr 8 w Pakosławiu zostanie zlokalizowany w budynku sali wiejskiej w Pakosławiu, znajdującej się pod adresem Pakosław 158. Jest to lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Wyborcy zamieszkujący sołectwo Pakosław, w celu oddania głosów udają się, nie jak dotychczas do lokalu ObKW nr 5 w Brodach, ale do lokalu ObKW nr 8 w Pakosławiu (Sala wiejska Pakosław – Pakosław 158).