W listopadzie zakończyły się prace prowadzone przez sołectwo Brody związane z realizacją projektu, który był laureatem XIII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”. W tegorocznej edycji konkursu projekt ten znalazł się na 1. miejscu spośród 243 złożonych wniosków.

W ramach projektu „Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Brody). Mamo, Tato – raz, dwa, trzy – huśtawka, zjeżdżalnia – ja i Ty” wykonano kompleksowy plac zabaw w miejsce starego. Niektóre z dotychczasowych elementów zostały, w tym przyrządy siłowni zewnętrznej, które przeniesiono na nową lokalizację. Ważną częścią projektu było wykonanie monitoringu wizyjnego całego obiekty placu zabaw, biesiadnika, boiska wielofunkcyjnego oraz terenu za przedszkolem, co znacząco poprawiło bezpieczeństwo osób tam przebywającym.

Całkowity koszt projektu wyniósł 142 229,00 zł. Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” dofinansował inwestycję w wysokości 61 029,00 zł, kwota 20 000,00 zł pochodziła z budżetu Gminy Lwówek, a – 25 000,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Brody. Na kwotę całkowitą złożyło się także 36 200,00 zł jako suma wartości pracy własnej i pracy sprzętu mieszkańców oraz materiałów przez nich przekazanych. Praca własna polegała na wykonaniu prac rozbiórkowych, przeniesieniu niektórych elementów placu zabaw, wykonaniu robót ziemnych, nawiezieniu piasku na terenie całego palcu zabaw, wykonanie nowego ogrodzenia przy butli gazowej oraz pracach porządkowych.