Brody

mieszkańcy zameldowani (stan na 05.06.2023): 730

sołtys: Przemysław Knapczyk

miejsce spotkań: biesiadnik przy przedszkolu

e-mail: solectwo.brody@gmail.com

www: https://www.facebook.com/profile.php?id=100067158173870

Zespół Szkoły i Przedszkola im. Jana Pawła II w Brodach

zabytki, pomniki, osobliwości:

stowarzyszenia:

projekty z dofinansowaniem: