Mieszkańcom sołectw Chmielinko, Lipka Wielka i Władysławowo oraz sołectwa Pakosław przypominamy o przeznaczonych dla nich lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych nr 7 i 8.

Sołectwa Chmielinko, Lipka WielkaWładysławowo przynależą obecnie do Obwodu głosowania nr 7, w związku z czym wyborcy zamieszkujący w tych sołectwach głosować będą w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7. Lokal ObKW nr 7 w Chmielinku mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Chmielinku, pod adresem Chmielinko 55. Jest to lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (wejście dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – od boiska szkolnego).

Z kolei sołectwo Pakosław przynależy obecnie do Obwodu głosowania nr 8, dlatego wyborcy zamieszkujący w tym sołectwie głosować będą w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8. Lokal ObKW nr 8 w Pakosławiu mieści się w budynku sali wiejskiej w Pakosławiu, pod adresem Pakosław 158. Jest to lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.