Pozyskane dofinansowania

Lp.ProgramKonkursProjektUmowaKwota dofinansowaniaKwota całkowitaTermin zakończenia
1.Program Rozwoju Obszarów WiejskichMałe projektyŚwięto Chleba 201028.07.201010 000,0025 350,0023.11.2010
2.Program Rozwoju Obszarów WiejskichOdnowaOdnowa centrum wsi Zębowo poprzez wyeksponowanie Placu Św. Jana22.09.2009264 613,00657 195,8930.11.2009
3.Program Rozwoju Obszarów WiejskichOdnowaRemont świetlic wiejskich w miejscowościach Zgierzynka, Zębowo i Chmielinko. Gmina Lwówek02.11.2010200 000,00360 860,3030.08.2011
4.Program Rozwoju Obszarów WiejskichOdnowaOdnowa centrum wsi Pakosław poprzez modernizację boisk sportowych23.02.201181 961,00199 986,9030.11.2011
5.Program Rozwoju Obszarów WiejskichOdnowaPodnosimy poziom życia kulturalnego, rozwijamy zainteresowania mieszkańców wsi Chmielinko poprzez modernizację terenu przy boisku sportowym oraz stawu21.09.2010200 000,00329 878,7030.06.2011
6.Program Rozwoju Obszarów WiejskichPodstawoweBudowa kanalizacji sanitarnej Gminy Lwówek. Miejscowości Bródki, Chmielinko, Józefowo. Etap Bródki02.02.20101 010 497,001 654 654,8930.11.2010
7.Program Rozwoju Obszarów WiejskichPodstawoweBudowa kanalizacji sanitarnej Gminy Lwówek. Miejscowości Bródki, Chmielinko, Józefowo. Etap Chmielinko, Józefowo02.02.20102 048 750,003 332 634,2430.11.2011
8.Program Rozwoju Obszarów WiejskichPodstawowePoprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę II etapu wodociągu Zębowo oraz przebudowę kanalizacji deszczowej na Placu Św. Jana21.04.2011124 914,00304 791,9030.10.2011
9.Program Rozwoju Obszarów WiejskichOdnowaOdnowa wsi Lipka Wielka poprzez budowę biesiadnika dla potrzeb rekreacji ogólnej01.10.201256 698,00106 044,7130.09.2013
10.Program Rozwoju Obszarów WiejskichOdnowaBudowa ścieżki rowerowej Lwówek – Pakosław23.11.2011250 000,00822 964,8130.11.2012
11.Program Rozwoju Obszarów WiejskichOdnowaPoprawa bazy rekreacyjno-turystycznej Gminy Lwówek poprzez budowę ścieżki rowerowej Pakosław – Brody08.10.2014210 574,00571 671,0531.12.2014
12.Program Rozwoju Obszarów WiejskichMałe projektyBudowa i wyposażenie placów zabaw w miejscowościach Zgierzynka i Władysławowo. Gmina Lwówek10.08.201122 218,0039 040,2030.11.2012
13.Program Rozwoju Obszarów WiejskichPodstawoweBudowa kanalizacji sanitarnej Gminy Lwówek. Miejscowość Grońsko05.08.20141 781 889,003 186 369,8030.06.2015
14.Program Rozwoju Obszarów WiejskichMałe projektyPoprawa bazy rekreacyjno-sportowej poprzez budowę siłowni zewnętrznej w m. Lwówek10.10.201318 760,0028 843,5030.11.2013
15.Program Rozwoju Obszarów WiejskichMałe projektyPomnik powstańców Wlkp.19.11.201311 440,1314 300,1731.01.2014
16.Program Rozwoju Obszarów WiejskichOdnowa wsiWieża widokowa05.11.201391 849,00141 218,2431.01.2014
17.Program Rozwoju Obszarów WiejskichOdnowa wsiPoprawa bazy rekreacyjno-sportowej gminy Lwówek poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego we wsi Brody05.11.2014198 033,00304 476,5831.08.2014
18.Program Rozwoju Obszarów WiejskichOdnowa wsiPark Lwówek17.07.201473 473,00112 436,9831.08.2014
19.Program Rozwoju Obszarów WiejskichMałe projektyMiasteczko ruchu drogowego w Chmielinku21.10.201449 818,8462 273,5531.12.2014
20.Program Rozwoju Obszarów WiejskichDrogi lokalnePoprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców Posadowa do obiektów publicznych poprzez przebudowę drogi gminnej nr 383538P, polegającą na połaczeniu części miejscowości z wsią24.08.2016205 609,00323 132,6730.09.2017
21.Program Rozwoju Obszarów WiejskichDrogi lokalnePoprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców wsi Zgierzynka i Posadowo oraz Komorowo i Wymyślanka do obiektów publicznych poprzez przebudowę dróg gminnych nr 385836P oraz 383566P polegającą na połączeniu wsi Zgierzynka z Posadowem oraz wsi Komorowo z Wymyślanką24.08.20161 415 090,002 223 935,4030.06.2018
22.Program Rozwoju Obszarów WiejskichDrogi lokalnePoprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców wsi Komorowice oraz Władysławowo do obiektów publicznych poprzez przebudowę dróg gminnych nr 383579P oraz 383533P polegającą na połączeniu części miejscowości z ww. wsiami24.08.2016923 224,001 450 926,58I etap Władysławowo do 30.09.2017, II etap Komorowice do 30.06.2018
23.Program Rozwoju Obszarów WiejskichWsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośćPoprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Gminy Lwówek poprzez budowę asfaltowej ścieżki rowerowej Pakosław – Brody (etap II)06.05.2019199 847,00314 076,7931.12.2019
24.Program Rozwoju Obszarów WiejskichDrogi lokalnePrzebudowa drogi gminnej nr 383547P w m. Konin w kierunku Zgierzynki (do DK 92)10.10.2019673 860,001 344 387,7131.10.2020
25.Program Rozwoju Obszarów WiejskichWsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośćPoprawa bazy kulturalnej Gminy Lwówek poprzez termomodernizację świetlicy wiejskiej w Grońsku i Komorowicach12.05.2020292 932,00460 368,5630.06.2021
26.Program Rozwoju Obszarów WiejskichBudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami retencyjnymi w miejscowościach Lwówek i Józefowo06.12.20225 000 000,0031.10.2024
27.Program Rozwoju Obszarów WiejskichDrogi lokalnePrzebudowa drogi gminnej nr 383542P w miejscowości Konin06.06.20232 167 694,0030.09.2024
28.Urząd Marszałkowski Województwa WielkopolskiegoBudowa lekkoatletycznej infrastruktury sportowej w Lwówku26.09.2022300 000,0030.11.2022
29.Urząd Marszałkowski Województwa WielkopolskiegoXLIII Bieg Powstańczy30.09.202210 000,0030.10.2022
30.Urząd Marszałkowski Województwa WielkopolskiegoXLIV Bieg Powstańczy12.07.202315 000,0031 915,3530.09.2023
31.Fundusz Ochrony Gruntów RolnychPrzebudowa drogi na Komorowo i Grońsko – Skowronkowo31.05.201166 250,0031.10.2011
32.Fundusz Ochrony Gruntów RolnychPrzebudowa drogi na Władysławowo29.02.201293 750,0031.10.2012
33.Fundusz Ochrony Gruntów RolnychPrzebudowa drogi na Wymyślankę28.02.2013125 000,00250 000,0031.10.2013
34.Fundusz Ochrony Gruntów RolnychPrzebudowa drogi Konin i Komorowice03.03.2014107 500,00350 450,0031.10.2014
35.Fundusz Ochrony Gruntów RolnychPrzebudowa drogi Zębowo – Linie i Zgierzynka02.04.2015150 000,00755 000,0010.11.2015
36.Fundusz Ochrony Gruntów RolnychPrzebudowa drogi Konin, Komorowice, Zębowo – Linie, ul. Wiśniowa Lwówek30.03.2016123 000,0015.11.2016
37.Fundusz Ochrony Gruntów RolnychPrzebudowa drogi w Pakosławiu i Chmielinku03.04.2017116 250,0015.11.2017
38.Fundusz Ochrony Gruntów RolnychPrzebudowa drogi w Pakosławiu, Zębowie i Koninie05.04.2018118 500,0015.11.2018
39.Fundusz Ochrony Gruntów RolnychPrzebudowa drogi w Pakosławiu i Zębowie 07.08.201886 600,0015.11.2018
40.Fundusz Ochrony Gruntów RolnychPrzebudowa drogi Konin, Zębowo, Linie08.04.2019144 000,0015.11.2019
41.Fundusz Ochrony Gruntów RolnychPrzebudowa drogi w m. Lipka Wielka13.08.2020150 000,0020.11.2020
42.Fundusz Ochrony Gruntów RolnychPrzebudowa drogi Linie02.06.2021110 625,0025.10.2021
43.Fundusz Ochrony Gruntów RolnychPrzebudowa drogi w Pakosławiu22.07.2021113 500,0025.10.2021
44.Fundusz Ochrony Gruntów RolnychPrzebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zębowo07.04.2022114 375,00624 263,8125.10.2022
45.Fundusz Ochrony Gruntów RolnychPrzebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pawłówek (obręb Konin)28.07.202279 000,00127 244,1325.10.2022
46.Fundusz Ochrony Gruntów RolnychPrzebudowa drogi gminnej w miejscowości Pakosław27.04.2023100 000,00649 763,9803.11.2023
47.MALUCHMALUCH+ 2018Funkcjonowanie22.05.2018126 000,0031.12.2018
48.Fundusz Dróg SamorządowychFDS 2019Przebudowa ulicy Stefana Wittmanna w Lwówku wraz z odwodnieniem na odcinku od km 0+000,00 do km 0+650,0009.10.20191 039 551,002 079 102,4331.10.2019
49.Wielkopolska Odnowa WsiWOWObiekt rekreacyjno-sportowy dla wsi Zębowo07.04.201048 099,6184 731,62
50.Wielkopolska Odnowa WsiWOWZagospodarowanie centrum mieszkańców Sołectwa Władysławowo07.04.201042 177,5897 845,72
51.Wielkopolska Odnowa WsiI Pięknieje Wielkopolska WieśCudze chwalicie, swego nie znacie20.06.201149 882,0062 399,03
52.Wielkopolska Odnowa WsiI Pięknieje Wielkopolska WieśZagospodarowanie centrum wsi Brody poprzez wyeksponowanie zieleńca20.06.201149 150,0097 403,56
53.Wielkopolska Odnowa WsiII Pięknieje Wielkopolska WieśWiejskie centrum rekreacji i wypoczynku we wsi Linie45 000,0093 536,62
54.Wielkopolska Odnowa WsiII Pięknieje Wielkopolska WieśBródki – Ziemia Ojców Naszych14.03.201344 999,9582 943,98
55.Wielkopolska Odnowa WsiII Pięknieje Wielkopolska WieśWielopokoleniowe miejsce wypoczynku mieszkańców wsi Józefowo14.03.201344 999,95107 516,4821.09.2013
56.Wielkopolska Odnowa WsiIII Pięknieje Wielkopolska WieśPięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin). Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom?22.07.201313 000,0030 403,82
57.Wielkopolska Odnowa WsiIII Pięknieje Wielkopolska WieśPięknieją lwóweckie wsie (Misja Zębowo). Wsi spokojna, wsi wesoła22.07.201330 000,0053 746,65
58.Wielkopolska Odnowa WsiIII Pięknieje Wielkopolska WieśPięknieją lwóweckie wsie (Misja Zgierzynka). Zmieniamy błoto w złoto22.07.201327 000,0047 056,94
59.Wielkopolska Odnowa WsiIV Pięknieje Wielkopolska WieśPięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin). Dla nas walczyli – my dla nich pracujemy27.06.201425 565,0057 771,7131.10.2014
60.Wielkopolska Odnowa WsiIV Pięknieje Wielkopolska WieśPięknieją lwóweckie wsie (Misja Linie). Tchnij duszka w staruszka – czyli międzypokoleniowa strefa intergracji27.06.201426 350,0059 326,731.10.2014
61.Wielkopolska Odnowa WsiIV Pięknieje Wielkopolska WieśPięknieją lwóweckie wsie (Misja Zębowo). Spojrzeć na Zębowo z góry – czyli punkt widokowy w wieży św. Floriana27.06.201426 235,0058 585,5231.10.2014
62.Wielkopolska Odnowa WsiIV Pięknieje Wielkopolska WieśPięknieją lwóweckie wsie (Misja Zgierzynka). Wehikuł czasu27.06.201421 850,0048 726,0731.10.2014
63.Wielkopolska Odnowa WsiOdnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw IBitwa o stołki 😉09.10.20134774,009629,25
64.Wielkopolska Odnowa WsiOdnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw IDo trzech razy sztuka – niech się ziści moc przysłowia09.10.20135000,0011 254,60
65.Wielkopolska Odnowa WsiOdnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw IITak gotowała moja mama – najlepsze przepisy kulinarne Zębowa21.10.20145000,0013 177,6115.12.2014
66.Wielkopolska Odnowa WsiOdnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw IITrochę zimy, trochę lata21.10.20142500,005769,5015.12.2014
67.Wielkopolska Odnowa WsiV Pięknieje Wielkopolska WieśPięknieją lwóweckie wsie (Misja Zgierzynka). Wulkan energii06.07.201520 000,0060 538,6031.10.2015
68.Wielkopolska Odnowa WsiV Pięknieje Wielkopolska WieśPięknieją lwóweckie wsie (Misja Grońsko). Nasz mały zakątek06.07.201520 000,0073 027,7531.10.2015
69.Wielkopolska Odnowa WsiV Pięknieje Wielkopolska WieśPięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin). Okno na świat06.07.201520 000,0058 999,1931.10.2015
70.Wielkopolska Odnowa WsiV Pięknieje Wielkopolska WieśPięknieją lwóweckie wsie (Misja Zębowo). Leśne skrzaty z Zębowa chcą kondycję zachować06.07.201520 000,0073 092,6131.10.2015
71.Wielkopolska Odnowa WsiVI Pięknieje Wielkopolska WieśPięknieją lwóweckie wsie (Misja Władysławowo). Najpierw o naturę dbamy, później na polanie gramy12.07.201618 000,0040 872,4031.10.2016
72.Wielkopolska Odnowa WsiVI Pięknieje Wielkopolska WieśPięknieją lwóweckie wsie (Misja Bródki). Sadzawka św. Floriana – czyli Bródki w akcji, będzie strefa rekreacji12.07.201612 000,0025 151,5031.10.2016
73.Wielkopolska Odnowa WsiOdnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw IVNiech o nas usłyszą10.11.20165000,0011 000,0012.12.2016
74.Wielkopolska Odnowa WsiOdnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw IVStoliczku nakryj się – doposażenie sali wiejskiej w Grońsku10.11.20165000,0014 000,0012.12.2016
75.Wielkopolska Odnowa WsiVII Pięknieje Wielkopolska WieśPięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin). Pamięć zaklęta w kamieniach30.06.201721 500,0055 177,2731.10.2017
76.Wielkopolska Odnowa WsiVII Pięknieje Wielkopolska WieśPięknieją lwóweckie wsie (Misja Zębowo). Zachować tradycję, dogonić cywilizację30.06.201730 000,0062 589,0931.10.2017
77.Wielkopolska Odnowa WsiOdnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw VNa wsi się dzieje – przy braku świelicy, Pakosław pod namiotem szaleje13.11.20175000,0019 241,3015.12.2017
78.Wielkopolska Odnowa WsiVIII Pięknieje Wielkopolska WieśPięknieją lwóweckie wsie (Misja Brody). Gościu, siądź pod mym dachem i odpocznij chwilę25.06.201812 500,0035 558,83
79.Wielkopolska Odnowa WsiVIII Pięknieje Wielkopolska WieśPięknieją lwóweckie wsie (Misja Grońsko). Mieszkańcy marzą skrycie, by na sali nie hulał wiatr, a tętniło życie25.06.201830 000,0086 280,45
80.Wielkopolska Odnowa WsiOdnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw VIPrzy wspólnym stole4000,009371,58
81.Wielkopolska Odnowa WsiOdnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw VIGdy Strażacy się starają, to kobity wszystko w kuchni mają2844,007244,00
82.Wielkopolska Odnowa WsiIX Pięknieje Wielkopolska WieśPięknieją lwóweckie wsie (Misja Zgierzynka). Wysokie loty15.07.201930 000,0070 003,7031.10.2019
83.Wielkopolska Odnowa WsiIX Pięknieje Wielkopolska WieśPięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin). Spalając kalorię, wspieramy ekologię15.07.201923 000,0055 774,2231.10.2019
84.Wielkopolska Odnowa WsiOdnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw VIIGrzybobranie pod namiotami10.10.20195000,005991,0013.12.2019
85.Wielkopolska Odnowa WsiOdnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw VIIGramy i śpiewamy – w biesiadniku czas spędzamy10.10.20192500,0046 248,0013.12.2019
86.Wielkopolska Odnowa WsiX Pięknieje Wielkopolska WieśPięknieją lwóweckie wsie (Misja Posadowo). Ogrodzone ciasne, ale własne21.07.202023 000,0081 688,2001.11.2020
87.Wielkopolska Odnowa WsiXI Pięknieje Wielkopolska WieśPięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin). Gramy w zielone22.07.202135 000,0063 406,1802.11.2021
88.Wielkopolska Odnowa WsiXII Pięknieje Wielkopolska WieśPięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin). Gramy w zielone – bis27.06.202242 000,0081 799,5415.11.2022
89.Wielkopolska Odnowa WsiXII Pięknieje Wielkopolska WieśPięknieją lwóweckie wsie (Misja Brody). Historia i teraźniejszość27.06.202250 000,00162 206,8315.11.2022
90.Wielkopolska Odnowa WsiXIII Pięknieje Wielkopolska WieśPięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin). Strefa morsowania06.07.202355 620,00101 470,7615.11.2023
91.Wielkopolska Odnowa WsiXIII Pięknieje Wielkopolska WieśPięknieją lwóweckie wsie (Misja Brody). Mamo, Tato – raz, dwa, trzy – huśtawka, zjeżdżalnia – ja i Ty06.07.202361 029,00142 229,0015.11.2023
92.Rządowy Fundusz Inwestycji LokalnychRządowy Fundusz Inwestycji LokalnychBudowa świetlicy wiejskiej w Pakosławiu718 148,601 996 197,862020
93.Rządowy Fundusz Inwestycji LokalnychRządowy Fundusz Inwestycji LokalnychPrzebudowa drogi gminnej Zębowo – Linie398 939,43529 417,862020
94.Polski ŁadProgram Inwestycji StrategicznychBudowa stacji uzdatniania wody w m. Władysławowo wraz z budową sieci wodociągowej3 726 896,773 926 896,772023
95.Polski ŁadProgram Inwestycji StrategicznychPrzebudowa drogi gminnej nr 383569P Komorowice – Zębowo3 086 737,643 249 197,522023
96.Polski ŁadProgram Inwestycji StrategicznychPrzebudowa drogi gminnej nr 383566P, łączącej wieś Wymyślanka z drogą powiatową 1750P4 110 833,714 327 193,382023
97.Polski ŁadProgram Inwestycji StrategicznychPrzebudowa ul. Południowej wraz z włączeniem do ul. Kamionki2 233 727,912 279 314,202023
98.Drzewa miododajneZakup sadzonek drzew miododajnych 201806.04.201820 000,0015.10.2018
99.Drzewa miododajneZakup sadzonek drzew miododajnych 201908.04.201912 835,0018.10.2019
100.Drzewa miododajneZakup sadzonek drzew miododajnych 202001.07.20208050,0026.10.2020
101.Drzewa miododajneZakup sadzonek drzew miododajnych 20218500,0010.11.2021
102.OLIMPIAProgram Budowy Przyszkolnych Hal SportowychBudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZSPiP w Zębowie1 975 000,002 822 850,002024
103.Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny9.2.2Modernizacja przestrzeni Rynku w Lwówku22.02.20195 463 448,827 653 848,2331.12.2020
104.Wielkopolski Regionalny Program OperacyjnyKompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz z działaniami edukacyjnymi w miejscowości Konin, gmina Lwówek2018513 757,66769 291,202022
105.Centrum Projektów Polska CyfrowaGranty PPGRWsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR28.03.2022950 000,00950 000,0028.10.2022
106.Centrum Projektów Polska CyfrowaZdalna SzkołaLaptopy dla szkół z Gminy Lwówek w ramach Projektu „Zdalna Szkoła”202070 000,0030.06.2020
107.Centrum Projektów Polska CyfrowaZdalna Szkoła+35 laptopów dla gminnych placówek oświatowych202074 995,0031.08.2020
108.Polskie Sieci ElektroenergetyczneWzMOCnij swoje otoczenieModernizacja pracowni komputerowej w ZSPiP w Posadowie202020 000,002020
109.Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoProgram Operacyjny Innowacyjna GospodarkaPrzeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lwówek20146 290 220,006 290 220,002017
110.Europejski Fundusz SpołecznyProgram Operacyjny Kapitał LudzkiIndywidualizacja nauczania klas I-III w gminie Lwówek2011227 063,00227 063,002012
111.Europejski Fundusz SpołecznyProgram Operacyjny Kapitał LudzkiIndywidualizacja nauczania klas I-III w gminie Lwówek w roku szkolnym 2012/20132012225 031,00225 031,002013
112.Polskie Sieci ElektroenergetyczneWzMOCnij swoje otoczenieOchotnicza Straż Pożarna w Lwówku z nowymi ubraniami specjalnymi202020 000,0020 000,002020
113.Polskie Sieci ElektroenergetyczneWzMOCnij swoje otoczenieOchotnicza Straż Pożarna w Brodach z nową kamerą termowizyjną20202020
114.Polskie Sieci ElektroenergetyczneWzMOCnij swoje otoczenieRemont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zębowie20212021
115.GAZ-SYSTEM S.A.Ubrania specjalne dla OSP Zębowo202319 800,0022 800,002023
116.Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019Przebudowa drogi gminnej – ul. Kasztanowej w Lwówku2017381 007,00763 000,002017
117.Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejUbrania specjalne dla OSP Brody202320 000,0024 999,942023
Razem:52 787 986,3163 835 770,65